Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską na adreskorespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt firmy.

Formularz reklamacyjny dostępny tutaj

W przypadku reklamowania wadliwego towaru należy go odesłać na adres: 

Actuna Sp.z o.o.
Mściwoja II 28A
83-300 Kartuzy

(lub wskazane przez sprzedawcę miejsce), w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji i dowodem zakupu (paragon fiskalny lub rachunek).Reklamacje bez dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji). Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta. 

Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Roczna gwarancja nie obejmuje urządzeń elektrycznych typu regulatory, silniki, serwomechanizmy itd. We względu na charakter urządzenia udzielana jest gwarancja rozruchowa 14 dni. Sklep nie ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe podłączenie czy użytkowanie w wyniku którego urządzenia te mogą ulec uszkodzeniu (zalanie, przepalenie).

Gwarancją nie są objęte towary:

które były użytkowane niewłaściwie lub niezgodnie z ich przeznaczeniem których zużycie wskazuje na ich używanie niezgodnie z załączoną instrukcją

które nie posiadają dowodu zakupu (paragon, faktura)

które zostały uszkodzone w trakcie montażu, lub noszą ślady nieautoryzowanych napraw czy przeróbek

a także uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem siły zewnętrznej, bądź zaniechaniem działania ze strony klienta

których uszkodzenia powstały w wyniku nieprawidłowego przechowywania lub eksploatacji

których uszkodzenia i problemy powstały w wyniku zabrudzenia sprzętu, dostania się do produktu ciał obcych np. kurzu, pyłu, niepożądanych elementów itp.

Utrata gwarancji może nastąpić w przypadku naruszenia plomby, numeru seryjnego, próby dokonania naprawy i przeróbek bez zgody producenta.